Voor en door scheidsrechters

In het algemeen worden scheidsrechters geacht om in het uniforme tenue te fluiten, zoals voorgeschreven (en vaak verstrekt) door de bond waar ze bij horen. Sommige bonden bieden ook accessoires aan. Vaak is die keus dan echter beperkt.

Refsupplies wil de scheidsrechters de keus bieden om met die accessoires te werken waarmee ze zich prettig voelen of die zij noodzakelijk/wenselijk achten voor een optimale prestatie. Onzekerheid omdat je je materiaal niet voldoende vertrouwt wil Refsupplies wegnemen.

Vanuit de verschillende bonden is er aandacht voor de kwaliteitsontwikkeling van de persoon scheidsrechter en zijn rol op het veld. Refsupplies ondersteunt de invulling van die rol daar waar mogelijk.

Hiervoor onderhoudt zij contacten met de klanten in de verschillende sporten en zoekt zij contact met de verschillende sportbonden. Refsupplies laat zich graag adviseren door de scheidsrechters die het moeten doen! Staat het accessoire dat je zoek niet op de site neem dan zeker contact op